People Help the People - İtalya - www.peoplehelpthepeople.eu


People Help the People

Derneğimizin amacı Avrupa ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri arasında ortaklık ve işbirliği alanında imkanlar sunmak, bir ülkeden diğerine iyi uygulamaların paylaşılmasına imkan veren kültürlerarası  iletişim ağını kurmak ve sonrasında insanlar arasında  daha çok bütünleşmeyi sağlamaktır. Bu bütünleşme sadece kişi anlamında bir artış demek değil aynı zamanda ekonomik gelişme ve sosyal sorumluluklar  açısından bir seviyeyi de göstermektedir. Bu iletişim ağının ideolojik temellerini oluşturan Sicilya, binlerce yıldır farklı medeniyetlerin kesiştiği  ve  insanların bütünleştiği coğrafi konumundan dolayı farklı bir yerde bulunduğundan sembolik ve stratejik bir role sahiptir.

Derneğimizin tüm etkinlikleri, öncelikli olarak dezavantajlı veya sosyal bakımdan zor durumda olanları içeren, idari yetkililerin ( Avrupa Birliği, Akdeniz havzası ülkeler, İtalya devleti, bölgeleri ve belediyeleri) ve özel teşebbüslerin katılımıyla eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, çevresel koruma alanlarında sosyal dayanışma ve kültürel tanıtım etkinliklerinin başarı hedeflerine göre yönlendirilir.