InterNIT - İsveç - www.internit.eu

Internit

Internit, araştırma, yenilikçilik, BT kullanılan öğrenme ve yaşlanmayla ilgili BT içerikli gelişimci ve eğitimsel projelerle ilgilenen ve yıllardır mesleki eğitim ve yazılıma dayalı sistemleri sağlamaktadır. InterNIT hayat boyu öğrenme programında başarılı projeleri koordine etmiştir.

InterNIT,Lulea’daki  BT iş konseyini (2000 den fazla çalışana sahip) yönetmektedir ve Lulea Teknoloji  Üniversitesi’yle yakın bir iletişime sahiptir.InterNIT projeler ve yeni iş konularında bölgesel,ulusal ve Avrupa işbirliği ortaklığına sahiptir.