Institute for Innovation in Learning - Almanya - www.ili.fau.de/


Innovation in Learning Institute

Friedrich-Alexander -Erlangen/Nürnberg Üniversitesinde yer alan Institute for Innovation in Learning, 1976 yılından beri öğrenmeye dayalı bilgi ağı ve medya üzerinde ve hayat boyu öğrenme kapsamında kalite sistemleri hakkında çalışmalar yapmaktadır. 1986’dan itibaren yenilikçi öğrenme teknolojileri alanında Avrupa Araştırma ve Geliştirme projelerinde yoğun bir şekilde yer almaktadır.1993 ten itibaren ILI, öğrenciler, öğretmenler, engelli bireyler, aileler,yaşlı kişiler, kobiler gibi farklı hedef grupların ihtiyaçlarına uyum sağlayan öğrenmeyi artırıcı teknolojileri desteklemek için teknolojik ve pedagojik kavramların bir arada olduğu değerlendirmeleri,gelişimleri ve uygulamaları yapmaktadır.1999 yılında FIM  Bavyera Sanal Üniversitesini kurulmasında öncülük yaptı.ILI yetişkin eğitiminde,psikolojik ve pedagojik yönden yenilikçi öğretme ve öğrenme yaklaşımları gelişimi kapsamında e-öğrenmeyle ilgilenmektedir.