Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Turk - www.afyon.meb.gov.tr 

Afyon

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilimizdeki tüm eğitsel etkinlikleri düzenleyen ve bu etkinlikleri yürüten resmi bir kurumdur.13 şube müdürünün yer aldığı 135 personele sahiptir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 927 okul ve bu okullarda çalışan 7929 öğretmen mevcuttur.140.690 öğrenci bu okullarda öğrenimlerine devam etmektedirler. Kurumumuz yerel alanda yer alan her türlü yaygın ve örgün eğitimden sorumludur. Ayrıca kurumumuz öğrenciler ve gençler için sosyal, kültürel ve sporsal faaliyetleri organize etmektedirler. Eğitim gelişim plan ve programları hazırlamanın yanı sıra varolan kanunlar ve ana prensiplere göre gelecek görevleri ve vizyonları oluşturmak, değerlendirilecek hedefleri ve stratejik amaçları belirlemek, öğrencilerin ve öğretmenlerin performanslarını ölçmek, bu aşamaları izlemek ve değerlendirmek, müşterek yöntemleri kullanarak stratejik plan hazırlamak müdürlüğümüzün ana görevleri arasındadır. Müdürlüğümüz 16 farklı birime sahiptir. Afyonkarahisar Rehberlik Araştırma Merkezi’nde koruyucu akıl sağlığı hizmetleri, bireysel hizmetler ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Aynı amaçla Merkez, okullarda psikolojik rehberlik ve danışma hizmetlerini uygular ve koordine eder. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri teşhis ve tedavi eder ve onlara en uygun eğitim ortamları sağlar.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Hayat boyu Öğrenme Programı ve Gençlik Programı kapsamında birçok Avrupa Birliği projesine katıldık. Bunların bazıları aşağıda yer almaktadır:

  • Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi: Sanatla Kültürel Zenginleştirme Paylaşımı, 2006 -2008
  • Çalışma Ziyareti: Eğitimde Avrupa Boyutu,2008 (Evsahibi Kurum)
  • Çalışma Ziyareti: Öğrenme ve Öğretmede Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Nasıl Faydalanılır?(Evsahibi Kuruluş)
  • Grundtvig Atölye Çalışması: Renklerin Suyla Dansı, 2010 (Ev Sahibi Kurum)
  • Comenius Bölgesel Ortaklık: Yaşa, Hisset, Öğret. Eğitimde Sosyal Köprüler.(LiFeTea),2009 -2011
  • Avrupa Gönüllülük Hizmetleri (2 gönüllü Almanya’ya gönderildi. 2009 ve 2010)
  • LDV Hareketlilik VETPRO-Meslekin Eğitimde Yönetimsel Becerilerin Geliştiriş-lmesinde Avrupa Birliğ Farkındalığı Oluşturma,2011
  • Grundtvig Öğrenme Ortaklığı: CRISTAL: Yetişkin Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınmada Ortak Referanslar,2011
  • Comenius Bölgesel Ortaklık: Hayallerini Yakala,2012