Accord International - Çek Cumhuriyeti - www.accordinternational.eu - Proje sorumlusu

Accord International

Accord International  öz denetim kuruluşu  2010 yılında Prag’da kurulmuştur.Şirket,danışmanlık ve bilgi teknolojileri bölümleri diye iki ana bölümden oluşmaktadır.Accord International uzmanları uluslararası eğitim,kültür,dizayn,IPR  ve teknoloji alanındaki  kilit personellerinin iletişim ağında yer almakta  ve  bu alanda gelişmelere katkıda bulunmaktadır.

Accord uluslararası öz denetim kuruluşu, yeni metodları iletişim teknolojilerini, multimedyayı, 3D’yi,oyun teknolojilerini vb.’ni kullanarak Çek ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıyla işbirliği içerisindedir. Bilişim teknolojileri  ve eğitim uzmanları sayesinde, Accord Uluslararası öz denetim kuruluşu eğlenceli eğitime odaklı projelerin uygulanması ve geliştirilmesiyle, Çek müfredatında bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımını artırmaktadır. Çek Cumhuriyeti eğitim sisteminin önemli bir parçası olan çevre eğitimi bunun en iyi uygulanmış örneğidir.

Accord uluslararası öz denetim kuruluşunun danışmanlık bölümü farklı alanlarda hizmetler sağlamaktadır. Kuruluşumuz, eğitim, kültür, bilişim teknolojileri, kobilere destek, bölgesel gelişme, sürdürülebilir kalkınma,sosyal politikalar,aktif istihdam politikaları ve sosyal birleşme konuları gibi benzeri konularda da uzmanlaşmış proje müdürlerini ve danışmanlarını bir araya getirmektedir.