iSmart Piloting in Czech

2015-2016 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Jílové u Prahy ilkokulu İsmart pilot hazırlığını başlatmıştır. Pilot uygulama için bir adet 6.sınıf seçmiş bulunmaktayız. İSmart platformuna erişebilmek için bu öğrenciler için kişisel hesaplar oluşturulacaktır.Platformun faydasının ölçülebilmesi adına yapılacak işbirliği için öğretmenleri ve öğrenci velilerini koordine etmiş bulunmaktayız. 

İSmart projesinin bütçe kaynakları doğrultusunda okulumuz yeni elektronik cihazlar satın almıştır: İki akıllı tahta ve tabletler. Akıllı tahtalar pilot uygulamaların yapılacağı iki sınıfa yerleştirilmiştir.

Yeni İSmart uygulaması özel öğrenme zorluğu olan öğrencilerin tabletlerine kurulacaktır. Uygulama sınıfındaki diğer öğrenciler de uygulamanın tüm olanaklarından faydalanabileceklerdir.  Örneğin ses kaydı alma, öğretmenin akıllı tahtada yaptıkları sunumları öğrencinin kendi tabletine indirebilmesi, verilen ödevleri görebilme, ödev değerlendirme, e kitapları ve materyalleri indirebilme ve uygulamadaki daha pek çok diğer seçenekleri öğrenciler kullanabileceklerdir.

Yeni İSmart uygulaması haftada beş ders saatinde kullanılacaktır. (özellikle çek ve matematik dersleri).  Akıllı tahtalarla tabletler arasındaki bağlantı o günkü konuyu kayıt altına almada öğrencileri mümkün olduğunca hızlandıracaktır.  Bu şekilde öğrenciler evde tekrar yaparken dersteki tüm açıklamayı tekrar izleme şansına sahip olacaklardır.

 Bu uygulamanın yapıldığı eğitim öğretim yılında, İSmart platformu hakkında öğrenci, öğretmen ve velilerden uygulamanın verimi ve işe yararlığı hakkında dönütler alınacaktır. Ayrıca ölçülmüş faydalar ve elektronik cihazların kullanımıyla ilgili dönüt sadece özel öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerden değil aynı zamanda diğer öğrenci ve öğretmenlerden de elde edilmiş olacaktır. Modern teknolojiler günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnancımız okulumuzdaki bu çalışmayla modern teknolojinin bu gelişimine birazcık ta olsa katkımız olacağı yönündedir.