iSmart Piloting in Czech

2015-2016 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Jílové u Prahy ilkokulu İsmart pilot hazırlığını başlatmıştır. Pilot uygulama için bir adet 6.sınıf seçmiş bulunmaktayız. İSmart platformuna erişebilmek için bu öğrenciler için kişisel hesaplar oluşturulacaktır.Platformun faydasının ölçülebilmesi adına yapılacak işbirliği için öğretmenleri ve öğrenci velilerini koordine etmiş bulunmaktayız. 

İSmart projesinin bütçe kaynakları doğrultusunda okulumuz yeni elektronik cihazlar satın almıştır: İki akıllı tahta ve tabletler. Akıllı tahtalar pilot uygulamaların yapılacağı iki sınıfa yerleştirilmiştir.

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Mental Rahatsızlıklar Tanılama Sistemi (1994)'ne göre, Disleksi; Okuma Bozukluğu olarak Öğrenme Bozuklukları içinde tanımlanır

Disleksi;en sık görülen tip olduğu için öğrenme bozukluğunun tanımlanmasında dünyada genel olarak kullanılan bir terim haline gelmiştir. Ülkemizde öğrenme bozukluğu yerine Disleksi teriminin kullanılmasının ayrı bir önemi vardır. 

Çünkü hem eğitimciler hem de anne babalar tarafından "Öğrenme Bozukluğu" ifadesi sıklıkla "Zeka Geriliği" olarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle pek çok karışıklık ve yanlış anlaşılmalar yaşanmaktadır. 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlarının Öğrenme Bozuklukları'nın tanısını koymak için referans aldıkları Amerikan Psikiyatri Birliğinin Mental Rahatsızlıklar Tanılama Sistemi (1994)'ne göre Öğrenme Bozukluklarının tanı kriterleri aşağıdaki gibidir. 

Kids in Classroom2012 yılında Circle Dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, Malta’daki okullarda 1646 disleksik öğrenci var, ayrıca teşhis edilmemiş 2000 den fazla öğrencinin de olma olasılığı mevcuttur. Bu rakam Malta’daki öğrencilerin yaklaşık% 5 ila% 10’nunu göstermektedir.

iSmart proje ortakları tarafından yapılan kapsamlı çalışmalarla birlikte, ortakların kendi ülkelerindeki durumu iyileştirmeleri için bazı önemli noktalar vurgulanabilir ve böylece bu ülkelerde bazı iyileştirmeler olabilir.

Child during dyslexia screening

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, öğrencilerin eğitimsel bozukluklarının taranması iki aşamada yapılır. İlk aşama Çek öğretmenler tarafından eğitimsel bozukluğu olan öğrencilerin tespitidir. Öğretmenler, öğrencileri karşılaştırdıklarında, bazı öğrencilerde okuma- yazma alanlarında problemler ya da Çek ve Matemetik dersleri başarısında büyük zorluklar gözlemlerse, okul eğitim danışmanı veya okul psikologuna başvurur.

Eğer psikolog okul personeli değilse, okul eğitim danışmanı, öğrencilerin ebeveyleriyle iletişime geçer ve öğrencilerin  farklı psikolojik ve pedagojik testlerden geçmesini önerir.

iSmart Concept DevelopmentiSmart konsept geliştirmede ilk adım olarak, kullanıcı ihtiyaç analizi, online bir anket olarak proje ortağı ülkelerin öğretmenlerine ve ebeveynlerine uygulandı. Bu anketin amacı, okuldaki disleksik öğrencilere destek sağlamak için BİT alanında bütün hedef grupların ihtiyaçlarını içeren geniş kapsamlı bir bakış açısı sağlamaktır. Anket sonuçları; disleksik öğrencilere okul yaşamında yardım ve etkili bir destek için disleksi alanındaki mevcut uzmanlık seviyesi ve olanakların yeterli olmadığını gösterdi. Ancak ankete katılan bir çok ebeveyn ve öğretmen sınıftaki yeni akıllı teknolojilere karşı oldukça olumlu bir tutuma sahip ve ileri düzeyde eğitimsel materyal ve araçlar ile sağlanacak imkanlar için memnuniyetlerini belirtti.