Projenin amacı disleksik öğrencilerin hafızalarını dijital olarak genişletmektir ve bu amaca ulaşmak için proje, öğrencilerin akılllı araçlarına sınıftan yazılı metinlerin ve diğer çalışma malzemelerinin aktarımını sağlayan yazılım programını geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu,öğrencilere özsaygı kazandıracak ve öğretmen tarafından tahtaya yazılan derslerin hatırlanmasında ya da not yazma becerisinin artmasında süreklilik sağlayacaktır.

Güncel Yenilikler Raporu – Türkçe

Download Report

Güncel Yenilikler Hakkındaki Araştırma Raporu, disleksik ve diğer öğrenme engelli öğrencilere yardımcı olmak için uygun güncel  yazılım ve donanımı ve bu zorluğa yardımcı olacak yeni araçları uygulamaya yönelik yenilikçi proje envanter bulgularını özetlemektedir. ISMart'ı ortakları, dünya genelinde özellikle Çek Cumhuriyeti, İsveç, Türkiye, Almanya, Yunanistan, İtalya, Malta şu anda kullanımda olan güncel yenilikleri araştırmıştır.

Bu rapor İngilizce, Çekçe, İsveççe, Almanca, Yunanca ve İtalyanca da mevcuttur.

Türkçe sürümünü indirin

 

İhtiyaç Analizi Raporu Özeti -Türkçe

Download Report

Bu belge iç İhtiyaç Analizi Raporunun genel bir özetidir. İhtiyaç Analizi  Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, İtalya, Malta, İsveç ve Türkiye'de toplamda 2356 katılımcı  ile(1.392 öğretmen ve 964 veli) Ocak- Mart 2014 döneminde yapılmıştır. Bu, , okulda disleksi olan öğrenciler için BIT desteği ile, bir dizi teknik ve didaktik öneri ile daha fazla proje çalışmasına temel oluşturacakilgili tüm hedef grupların ihtiyaçlarına kapsamlı bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu rapor İngilizce, Çekçe, İsveççe, Türkçe, Almanca, Yunanca ve İtalyanca da mevcuttur.

Türkçe sürümünü indirin

 

iSmart Konsept Raporunun Özeti - Türkçe

Download Report

Bu belge iSmart Koseptinin bir kamu özetidir. 'Güncel Yenilikler Raporu', 'İhtiyaç Analizi Raporu' ve mevcut bilgi ve diğer araştırma sonuçları ile desteklenen iSmart Konsepti'nin hedefleri:

a) en uygun cevaplarla hedef grupların ihtiyaçlarını karşılamak,

b) öğretmenler için pratik eğitim kursları ve sınıfta ve evde iSmart Platformunun kullanımına yönelik araçlar geliştirme konusunda rehberlik sağlamak.

Bu rapor İngilizce, Çekçe, İsveççe, Türkçe, Almanca, Yunanca ve İtalyanca olarak da mevcuttur.

Türkçe sürümünü indirin

DİSLEKSİ BELİRTİLERİNİN ERKEN TANıSı

Download Report

Bu dağıtılabilir tanıtım disleksi belirtilerinin erken teşhisi hakkındaki mevcut durumu ve ana odak noktalarıyla, proje ortağı olan ülkelerle birlikte özetler. Bu doküman Malta, İtalya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Almanya ve İsveç'te neler yapıldığının ayrıntılı bir açıklamasını içerir. Ayrıca Avrupa ülkelerinde kullanılan teknolojiyi, tanılama ve taramadan sonra gerçekleştirilen eylemleri ve de farklı tarama stratejilerini vurgular.

Ortaklar aynı zamanda Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer kıtalarda neler olduğunu biraz daha karıştırarak bu raporu sunma fırsatını sağladı.

Bu rapor İngilizce, Çekçe, İsveççe, Türkçe, Almanca, Yunanca ve İtalyanca olarak da mevcuttur.

Türkçe sürümünü indirin.